Pravila za sve učesnike

 • 01

  U regati mogu učestvovati samo pneumatska plovila (gumena ili plastična) i druga plovila se ne mogu prijaviti za učešće i ukoliko se takva plovila pojave na regati, to čine protivno volji i bez saglasnosti organizatora

   

 • 02

  Obavezno je prijavljivanje učesnika regate kod organizatora opštine Ljubovija, koja se može izvršiti sve do 15 minuta do polaska regate

   

 • 03

  Plovilima koja učestvuju u regati mogu upravljati samo lica koja imaju odgovarajuću dozvolu ili drugi dokument koji im dozvoljava da upravljaju plovilom

   

 • 04

  Plovilom ne smeju upravljati maloletna lica, niti se u plovilu mogu nalaziti samo maloletna lica

   

 • 05

  Svi učesnici regate učestvuju na sopstvenu odgovornost

   

 • 06

  Učesnici regate treba da izbegavaju upotrebu alkohola u toku trajanja spusta i da sa sobom ponesu potrebne količine vode za piće

   

 • 07

  Po mogućstvu, potrebno je da svako plovilo ima neki vid zaštite od sunca (tendu ili suncobran)

   

 • 08

  Neplivači ne bi trebalo da učestvuju na regati a u slučaju da ipak uzmu učešće, to čine na sopstvenu odgovornost, a organizator u tom slučaju preporučuje obavezno nošenje pojaseva za spasavanje za vreme trajanja regate

   

 • 09

  Učesnicima regate je zabranjeno bacanje smeća u vodu ili na obalu Drine, već se odlaganje smeća vrši u odgovarajuće plasične kese koje će organizator dati svakoj posadi na raspolaganje, a koje će nakon pristajanja u Ljuboviju, jeda od članova posade ubaciti u kontejner

   

 • 10

  Učesnici regate su dužni da poštuju javni red i mir, da izbegavaju incidente i povredu državne granice