Ljubovija

Ljubovija

Ljubovija je opština u zapadnoj Srbiji i ima površinu od 356 km2. Stanovnici ovaj kraj zovu Azbukovica, a sebe Azbukovčanima. Prema popisu iz 2002. opština Ljubovija ima oko 17.232 stanovnika, a 1961. godine imala je 25.000 žitelja. Znatan deo odselio se u Mačvu, ali i u Srem, područje Valjeva, Novog Sada, Beograda i drugih gradova. Najveće mesto je Ljubovija, sa oko 5.000 stanovnika, a postoji još 27 uglavnom manjih sela od kojih su najveća Crnča i Vrhpolje.

Ljubovija

Opština Ljubovija sa dvadeset sedam naselјa, spada u red ekonomski nerazvijenih područja. S obzirom na orjentisanost stanovništva na polјoprivrednu proizvodnju, u ukupnom dohotku polјoprivreda zajedno sa šumarstvom, lovom i vodoprivredom učestvuje sa 50,85%, prerađivačka industrija 23,23%, trgovina 3,48%, građevinarstvo 2,98% i ostale delatnosti sa 19,46%.

Ljubovija

Zapadnu granicu teritorije opštine Ljubovije predstavlјa reka Drina (granica Srbije), sa istočne strane nalaze se opštine Valјevo i Osečina, na severu se nalaze opštine Krupanj i Mali Zvornik, dok na jugu ovog područja, granicu predstavlјa opština Bajina Bašta.Po površini teritorije, broju stanovnika i naselјa, opština Ljubovija se svrstava u manje opštine u Srbiji. Obuhvata 0,64% teritorije, u njoj živi 0,32% stanovništva.

Ljubovija

Opština Ljubovija ima solidan položaj kada je u pitanju saobraćaj koji se prvenstveno oslanja na najpogodniji pravac, a to je komunikacija dolinom reke Drine (sever-jug), kojim se ovo područje uklјučuje u drumske i druge komunikacione sisteme. Glavnu putnu mrežu čine:

  • magistralni put M-19 sever-jug, deonica Mali Zvornik-Ljubovija-Bajina Bašta koji se uklјučuje u šire magistralne saobraćajnice;
  • magistralni put M-127, takođe pravac sever, vezuje magistralni put M-19 preko Gračanice i Krupnja sa magistralnim putem Loznica-Valјevo-Lazarevac;
  • regionalni put R-113, istočni pravac, Ljubovija-Pecka-Pričević. Ovaj put polazi od magistralnog puta M-4 Loznica-Valјevo-Lazarevac i uklјučuje se na magistralnu saobraćajnicu M-19.