Soko grad

Soko grad je najstarija građevina u zapadnoj Srbiji, visoka je nekoliko stotina metara a izgradio ju je despot Stefan Lazarević. Soko grad se nalazi na Sokolskim planinama, udaljen 15km od Ljubovije.

Soko Grad je tvrđava u zapadnoj Srbiji u blizini Ljubovije, koja nikada nije osvojena borbom već je uvek menjala gospodare mirovnim ugovorima. Ona je jedna od tvrđava u kojoj su se Turci najduže zadržali i koja je sa još nekoliko gradova predata knezu Mihajlu Obrenoviću 1867. godine.

Soko Grad je nastao još u srednjevekovnoj Srbiji, ali je najpoznatiji po svojoj ulozi tokom Otomanske okupacije Srbije tokom koga je postao jedan od najozloglašenijih mučilišta pravoslavnog stanovništva. Neki od najstarijih podataka potiču iz davne 1476. kada se spominje i dizdar tvrđave Sokol Kemal. Bio je neosvojiv sve do 1862. godine kada su ga Turci pod pritiskom svetskih sila predali Srbima koji su ga na njihov zahtev srušili.

Grad je prema ugovoru, nakon odlaska turske vojske i posade miniran i dobrim delom uništen. Danas je ostalo vrlo malo ostataka bedema i kula, a u samoj utvrdi je na temeljima jedne od kula podignut betonski plato na kome je izgignut veliki krst. Od manastira do platforme sa krstom podignuto je 10 kapela od kamena koje su prigodno oslikane u kojima je ispisana po jedna Božija zapovest.

Drina

U dužini od 38km, kroz Azbukovicu teče reke Drina, raj za ribolovce i ljubitelje spavarenja.

Zahvaljujući velikom padu ova brza reka ima veliki energetski potencijal, a naše područje jednim od najbogatijih vodenim resursima.

Posebno bogatstvo Drine predstavlja njen biljni i životnjski svet, u čijim bistrim vodama se može loviti, mladica, klen, som, štuka.

Rimski most

Rimski most, poznatiji kao Latinska ćuprija, nalazi se na reci Ljuboviđi.

Rimski most potiče iz rimskog perioda, a sadašnji izgled je dobio za vreme turske vladavine. Sagrađen je u obliku luka, od kamena, a za spajanje se koristilo rastopljeno olovo uzeto iz rudnika koji se nalazio u blizini mosta.

U ovoj oblasti pronađeno je još različitih ostataka iz rimskog perioda.